Introduktionsprogram IMYEEfe

Yrkesintroduktion; mot El- och energiprogrammet, för enskild, Specialpedagogisk verksamhet, profil ADHDElektrikergymnasiet i Stockholm

Introduktionsprogram, IM
Om du inte är behörig till ett nationellt program har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Ett alternativ till att gå ett introduktionsprogram är att gå kvar upp till två år till i grundskolan för att bli behörig.

Det finns fyra olika program: 

Programinriktat val
Yrkesintroduktion
Individuellt alternativ
Språkintroduktion

Inget av programmen ger examen utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete. Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen kommer att bestämmas i en individuell studieplan. Efter utbildningen får du ett gymnasieintyg. För att du ska få hjälp med att ta reda på vilket program som passar bäst för dig kan du prata med en studie- och yrkesvägledare på din skola.

Se film och läs mer om programmet på utbildningsguiden.skolverket.se

OM SKOLAN

På Elektrikergymnasiet i Hägersten får du en elektrikerutbildning där man redan under första året börjar inriktningen Elteknik. Att skolan bara har ett program och en inriktning innebär att du får en nischad gymnasieutbildning med full fokus på yrkesutgången som elektriker. På skolan använder man sig av traditionell lärarledd undervisning, med varvad teori och praktik. Lärarna har stor yrkeserfarenhet och har varit aktiva som elektriker i många år.

Vad lär jag mig på inriktningen?

Yrkesintroduktion är för dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning, men saknar de godkända betyg som krävs för att gå på PRIV eller på ett yrkesprogram. Yrkesintroduktionen kan innehålla utbildning för att du ska kunna få ett arbete eller för att du ska kunna söka till ett yrkesprogram. Utbildningen kan t.ex. innehålla grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i, kurser från yrkesprogram, arbetsplatsförlagt lärande (apl) eller praktik och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling. Efter utbildningen kan du söka arbete eller läsa vidare på ett yrkesprogram.

För enskild.

Exempel på yrkesutgångar

-

538 utbildningar

  • ...
karta-google
minuters restid från