Individuella val

Magelungens gymnasium Liljeholmen erbjuder inga individuella val inför år 1

Språk

Magelungens gymnasium Liljeholmen erbjuder inga språk inför år 1

Instrument

Magelungens gymnasium Liljeholmen erbjuder inga instrument

Profil

Magelungens gymnasium Liljeholmen har ingen särskild profil

OM SKOLAN

Välkomna till det lilla gymnasiet. Vi erbjuder en skola med studiero och närhet till personalen.

Vi arbetar för att skapa en varm, trygg och strukturerad miljö.

Vi vänder oss i första hand till elever i behov av särskilt stöd. Skolan har en förstärkt elevhälsa. Vår skola har hög personaltäthet och stora ljusa lokaler som är väl anpassade för verksamheten.

Vi har följande program:

  • Handelsprogrammet
  • Yrkesintroduktion
  • Individuella Alternativet

Vi arbetar med en närhet till handeln och med mycket praktik.

Det är lätt att ta sig till skolan, vi finns fem minuter från Liljeholmen och det är nära till kommunikationer.

4 utbildningar

karta-google
minuters restid från