Individuella val

Östra gymnasiet erbjuder inga individuella val inför år 1

Språk

  • Franska: steg 1, 3
  • Italienska: steg 1, 3
  • Spanska: steg 1, 3
  • Tyska: steg 1, 3

Instrument

Östra gymnasiet erbjuder inga instrument

Profil

Östra gymnasiet har ingen särskild profil

OM SKOLAN

Östra gymnasiet är en kommunal gymnasieskola där vi arbetar efter ledorden resultat, individ och kommunikation. Målet är att hjälpa varje elev till bästa möjliga resultat och där alla elever ska respekteras som individer. Det gäller både i studier och i den personliga utvecklingen. Samtidigt vill vi ta till vara elevernas personlighet där alla kan bidra i form av kunskap, intressen och färdigheter. Skolan karaktäriseras av en positiv och familjär stämning med hög trygghet.

17 utbildningar

karta-google
minuters restid från