Individuella val

Tigrinja modersmål, Historia 1a2, Engelska 6, Arabiska modersmål, Matematik 3b, Matematik 2a, Svenska 2, Samhällskunskap 1a2, Dari modersmål, Cad 1, Idrott och hälsa 1 - specialisering, Cad 2 , Idrott och hälsa 2 - specialisering, Svenska 3, Svenska som andraspråk, Persiska modersmål, Entreprenörskap, Somaliska modersmål, Fotografisk bild 1

Språk

 • Arabiska
 • Dari, Parsi, Persian
 • Persiska
 • Somaliska
 • Svenska som andraspråk
 • Tigrinja (Etiopien, Eritrea)

Instrument

Distra Gymnasium erbjuder inga instrument

Profil

Distra Gymnasium har ingen särskild profil

OM SKOLAN

Distra Gymnasium

Välkommen till Distra! Vi är en gymnasieskola som har specialiserat oss på yrkesutbildningar.

Distra är en gymnasieskola med cirka 230 elever. Skolan är branschrekommenderad inom bygg samt erbjuder en ceritiferad handelsutbildning av Handelsrådet.

Skolans profil består av mindre undervisningsgrupper, hög lärartäthet och koncentrerade skoldagar som startar 09.00 och slutar 15.00. Man har två ämnen per dag.

Under årskurs 2 och 3 erbjuder skolan samtliga program i lärlingsform.

10 utbildningar

 • Extraval

 • Extraval

 • Extraval

 • Extraval

 • Extraval

karta-google
minuters restid från