Individuella val

Praktiska Gymnasiet Nykvarn erbjuder inga individuella val inför år 1

Språk

Praktiska Gymnasiet Nykvarn erbjuder inga språk inför år 1

Instrument

Praktiska Gymnasiet Nykvarn erbjuder inga instrument

Profil

Praktiska Gymnasiet Nykvarn har ingen särskild profil

OM SKOLAN

Praktiska Gymnasiet Nykvarn har ännu inte kompletterat med egen information om sin skola.

karta-google
minuters restid från